Välkommen till Swesbi förskolor

Vi erbjuder precis som Mubarak förskolor en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år. En mångkulturell förskola med trygghet, glädje och utveckling i centrum!

Swesbi Förskolor

Vi arbetar utifrån barns perspektiv, medverkan och inflytande. Vi vill stimulera och utveckla varje barns nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till både individuellt och i grupp. De får både lära sig att göra sin röst hörd, men också att lyssna på och respektera andra.

MÅNGFALD ÄR EN STYRKA

Vi ser mångfald som en styrka och tillgång och att barnen kommer från olika länder och kulturer ser vi som en inspirerande källa till berättelser och som en manifestation av allas lika värde. En fantastisk tillgång i det pedagogiska arbetet!

SPRÅKUTVECKLING

Vi satsar speciellt på att hjälpa barnen att utveckla sina språkkunskaper i svenska samtidigt som vi respekterar att barn som har ett annat modersmål än svenska skall utveckla sin kulturella identitet parallellt med satsningen på svenska.

TRYGGHET GENOM RUTINER

Vi skapar trygghet genom tydliga vardagsrutiner och dokumenterar tillsammans med barnen läroprocessen genom anteckningar, bilder, foto etc.

NÄRVARANDE PEDAGOGER

Vi utformar den pedagogiska verksamheten för alla barn samtidigt som vi ”ser” och bekräftar varje barn. Barn kan behöva extra stöd tillfälligt eller mer varaktigt och det får dom hos oss. Vi har resurser och kunskap för att ge både stöd och lekfulla utmaningar i det pedagogiska arbetet.

EN GEDIGEN GRUND FÖR VIDARE SKOLGÅNG

Hos oss får barnen en gedigen grund, inte bara kunskapsmässigt utan även socialt, för vidare skolgång och övergång till grundskolans förskoleklass.

Månen i Husby

Förskolan Månen ligger centralt i Husby nära till skog och natur och nära till buss och T-bana. Förskolan har tre avdelningar, Solen 1–3, Regnbågen 3–4 och Stjärnan. Pedagogerna skapar även tvärgrupper för att ha möjlighet att kortsiktigt och långsiktigt ändra gruppsammansättning efter barnens intressen utan fokus på ålder.

Läs om skolan

Stjärnan i Rinkeby

Förskolan Stjärnan ligger i närheten av våra andra förskolor i Spånga, Galaxen och Vintergatan, nära till skog och mark och bra kommunikationer. Vi har små barngrupper och engagerade pedagoger som skapar en trygg och utvecklande miljö för barnen. Vi ser förskolan som en social och kulturell mötesplats där barn från olika etniska grupper möts och utvecklas tillsammans i en trygg miljö.

Läs om skolan
Array Array
Copyright © 2024 Mubarak Förskolor AB