Fjärilen i Bro

Fjärilen förskola erbjuder en lekfull och inspirerande förskola för barn 1-5 år där varje barns individuella utveckling står i centrum och där varje barn skall känna sig välkommen, trygg och bekräftad.

Om förskolan

Förskolan Fjärilen präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där alla barn oavsett hemkultur möts och får chansen att utveckla sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta varandras olikheter. Vi satsar speciellt på att utveckla barnens kunskaper i svenska men också modersmålet. Pedagogerna talar flera språk vilket är en tillgång i barngrupperna men också i kontakten med föräldrarna.

På förskolan finns två avdelningar med gemensam verksamhetsledare. Vi har plats för totalt 38 barn som vi delar in i två åldersgrupper 1-3 respektive 3-5 år. Varje grupp har en förskolepedagog och flera barnskötare. Vår profil är mångkulturell med fokus på språkutveckling, matematik och natur/miljö Vår engagerade personal är välutbildad och ser till varje barns bästa.

Du kan ansöka om plats vid Fjärilen förskola I Bro genom Upplands Bro kommuns e-tjänst: https://www.upplands-bro.se/forskola-och-skola/forskola/plats-i-forskolan—ansokan-byte-och-uppsagning.html

Har du frågor hjälper vi gärna till med din ansökan.

Kontakta oss

Adress: Finnstatstigen 54-56 197 35 Bro

Förskolan
Välj en förskola
Array Array
Copyright © 2024 Mubarak Förskolor AB