Om oss

Mubarak Förskolor AB och Swesbi Partership AB är två skolhuvudmän som med gemensam ledning driver en modern utbildningsverksamhet med inriktning på att ge alla barn oavsett bakgrund en bra start i livet med hjälp av en gedigen kunskapsbas.

Organisation:

Mubarak Förskolor AB är huvudman för  7 förskolor i Stockholmsområdet: Humlan i Hjulsta, Jupiter i Sundbyberg, Nyckelpigan i Skarpnäck, Galaxen och Vintergatan i Rinkeby samt Fjärilen i Bro och Myran i Märsta.

Swesbi Partership AB är huvudman för  förskolorna Månen i Husby samt Stjärnan i Rinkeby

Tillsammans med Mubarak Utbildning AB omsätter vi ca.135 miljoner och har ca. 160 anställda. Vi har totalt ca 800 elever i våra skolor som har en interkulturell inriktning. Våra grundskolor är dokumenterat (ref. Skolverket SALSA 2017 analys) bland de främsta skolorna i Sverige när det gäller elevernas kunskapsresultat i grundskolan med hänsyn taget till eleverna socioekonomiska förutsättningarna.

Företagsledning

Abdirahim Adam, VD Mubarak Utbildning

Sten Hansson, Senior rådgivare, ordf. skolstyrelsen

Mahad Mohamed, VD Mubarak förskolor, VD Swesbi Partnership AB

Array Array
Copyright © 2024 Mubarak Förskolor AB