Välkommen till Mubarak Förskolor och Swesbi!

I våra förskolor erbjuder vi en lekfull,och inspirerande pedagogisk miljö för barn 1-5 år. En mångkulturell förskola med trygghet, glädje och utveckling i centrum! Vi finns i Stockholm, Sundbyberg, Bro och Sigtuna kommun.

Ansök Nu

Mubarak Förskolor AB samt Swesbi Partnership AB ingår i Mubarakgruppen, som också innefattar Mubarak Utbildning AB som är huvudman för två grundskolor i Stockholm. De tre skolhuvudmännen har en gemensam ledning som driver en modern utbildningsverksamhet med inriktning på att ge alla elever oavsett bakgrund och tidigare skolunderbyggnad en bra start i livet med hjälp av en gedigen kunskapsbas. Vårt arbetssätt utmärks av respekt för varje individ och en övertygelse om att varje person har kvaliteter och förmågor som kan utvecklas vidare med hjälp av våra skickliga pedagoger.

Förskolor

I våra förskolor erbjuder vi en lekfull,och inspirerande pedagogisk miljö för barn 1-5 år. En mångkulturell förskola med trygghet, glädje och utveckling i centrum! Vi finns i Stockholm, Sundbyberg, Bro och Sigtuna kommun.

Läs om våra förskolor
Array Array
Copyright © 2024 Mubarak Förskolor AB