Välkommen till Mubarak förskolor

Vi erbjuder en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år. En mångkulturell förskola med trygghet, glädje och utveckling i centrum!

Mubarak Förskolor

Vi arbetar utifrån barns perspektiv, medverkan och inflytande. Vi vill stimulera och utveckla varje barns nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till både individuellt och i grupp men också att lyssna till och respektera andra.

MÅNGFALD ÄR EN STYRKA

Vi ser mångfald som en styrka och tillgång och att barnen kommer från olika länder och kulturer ser vi som en inspirerande källa till berättelser och som en manifestation av allas lika värde. En fantastisk tillgång i det pedagogiska arbetet!

SPRÅKUTVECKLING

Vi satsar speciellt på att hjälpa barnen att utveckla sina språkkunskaper i svenska samtidigt som vi respekterar att barn som har ett annat modersmål än svenska skall utveckla sin kulturella identitet parallellt med satsningen på svenska.

TRYGGHET GENOM RUTINER

Vi skapar trygghet genom tydliga vardagsrutiner och dokumenterar tillsammans med barnen läroprocessen genom anteckningar, bilder, foto etc.

NÄRVARANDE PEDAGOGER

Vi utformar den pedagogiska verksamheten för alla barn samtidigt som vi ”ser” och bekräftar varje barn. Barn kan behöva extra stöd tillfälligt eller mer varaktigt och det får dom hos oss. Vi har resurser och kunskap för att ge både stöd och lekfulla utmaningar i det pedagogiska arbetet.

EN GEDIGEN GRUND FÖR VIDARE SKOLGÅNG

Hos oss får barnen en gedigen grund, inte bara kunskapsmässigt utan även socialt, för vidare skolgång och övergång till grundskolans förskoleklass.

Humlan i Hjulsta

Förskolan ligger centralt i bilfritt område nära till bostadsområden och Hjulsta centrum. Förskolan utmärks av småskalighet och tar emot 15 barn i åldrarna 1 – 5 år. Personalen som består av en förskollärare och två barnskötare är välutbildad och engagerad i varje barns utveckling och trygghet vilket underlättas av det begränsade barnantalet.

Läs om skolan

Nyckelpigan i Skarpnäck

Förskolan Nyckelpigan i Skarpnäck har fräscha lokaler och generösa utrymmen som inspirerar till lek och utveckling. Nyckelpigans förskola har barn mellan 1-5 år. Förskolan har tre avdelningar; en avdelning för barn mellan 1-2 år, den gula avdelningen, en avdelning för 2-3 åringar, den röda avdelningen och en avdelning för 4-5 åringar, den gröna avdelningen.

Läs om skolan

Vintergatan i Rikeby

Förskolan Vintergatan ligger granne med Galaxen förskola i en trivsam del av Spånga, nära till allmänna kommunikationer som buss och T-bana. Förskolan har små barngrupper och engagerade pedagoger som skapar en trygg och utvecklande miljö för barnen. Vi är stolta över vår målarateljé och räkne-och språkverkstad! Vi ser förskolan som en social och kulturell mötesplats där barn från olika etniska grupper möts och utvecklas tillsammans i en trygg miljö.

Läs om skolan

Galaxen i Rinkeby

Galaxen Förskolan i Spånga ligger granne med förskolan Vintergatan i en trivsam del av Spånga, nära till allmänna kommunikationer som buss och T-bana. Vi har små barngrupper och engagerade pedagoger som skapar en trygg och utvecklande miljö för barnen. Vi ser förskolan som en social och kulturell mötesplats där barn från olika etniska grupper möts och utvecklas tillsammans i en trygg miljö.

Läs om skolan

Fjärilen i Bro

Fjärilen förskola erbjuder en lekfull och inspirerande förskola för barn 1-5 år där varje barns individuella utveckling står i centrum och där varje barn skall känna sig välkommen, trygg och bekräftad. På förskolan finns två avdelningar med gemensam verksamhetsledare. Vi har plats för totalt 38 barn som vi delar in i två åldersgrupper 1-3 respektive 3-5 år. Varje grupp har en förskole pedagog och flera barnskötare.

Läs om skolan

Myran i Märsta

Förskolan ligger centralt placerad i Valsta området nära till bostäder, Valsta centrum och allmänna kommunikationer. På förskolan finns två avdelningar. Vi har plats för totalt 40 barn som vi delar in i två åldersgrupper 1-3 år respektive 3-5 år. Varje grupp har en förskolepedagog och flera barnskötare.

Läs om skolan

Jupiter i Sundbyberg

Förskolan Jupiter ligger centralt i Rissne och består av tre avdelningar, Solen 1–3 år, Månen 3–4 år och Stjärnan 4-5 år. Förskolan har en egen gård och är omgiven av parker och naturområden som förskolan besöker kontinuerligt.

Läs om skolan
Array Array
Copyright © 2024 Mubarak Förskolor AB