Mubarak pedagogik

Mubarak Utbildning AB, Mubarak Förskolor AB samt Swesbi Partership AB är tre skolhuvudmän som med gemensam ledning driver en modern utbildningsverksamhet med inriktning på att ge alla elever oavsett bakgrund och tidigare skolunderbyggnad en bra start i livet med hjälp av en gedigen kunskapsbas.

Mubarak Utbildning AB driver grundskoleverksamhet i Hägersten och Häggvik, Sollentuna under namnet Stockholm International Academy (SIA).

Mubarak Förskolor AB driver 6 förskolor i Stockholmsområdet: Humlan i Hjulsta, Nyckelpigan i Skarpnäck, Galaxen och Vintergatan i Rinkeby samt Fjärilen i Bro och Myran i Märsta.

Swesbi Partership AB driver förskolorna Månen i Husby samt Stjärnan i Rinkeby.

Tillsammans omsätter vi ca.100 miljoner och har ca. 120 anställda. Vi har totalt ca 650 elever i våra skolor som har en interkulturell inriktning. Vi är dokumenterat (ref. Skolverket SALSA 2017 analys) bland de främsta skolorna i Sverige när det gäller elevernas kunskapsresultat i grundskolan med hänsyn taget till eleverna socioekonomiska förutsättningarna.

Mubarak Utbildning AB

Företagsledning

Abdirahim Adam, VD Mubarak Utbildning

Sten Hansson, Senior rådgivare, ordf. skolstyrelsen

Mahad Mohamed, VD Mubarak förskolor, VD Swesbi Partnership AB

Array Array
Copyright © 2024 Mubarak Förskolor AB